Onder Woorden - Home
Home Intensiveringen Artikelen en reportages Over ons
(School)boeken
Woordenboeken
Contact
Spelling
Overig

Translatie

pilootstudie pilot study = proefonderzoek, vooronderzoek

  1. Het huidige onderzoek is een vervolg op een pilootstudie die vorig jaar werd uitgevoerd.
  2. In tweede instantie wordt een pilootstudie opgezet naar de invloed van groen op de gezondheid van mensen.
  3. Het hiervoor gebruikte onderzoeksmodel was dat van een enkelblind gerandomiseerde prospectieve pilootstudie met gebruik van een controlegroep.
  4. Ook voor de Belgische pilootstudie werd op basis van bestaande meetgegevens een verkennende validatie uitgevoerd voor het niet biodegradeerbare chemische element Boor.

Zie voor 400 andere translaties het boek Brekend nieuws

Onder Woorden werkt aan…

  • Artikelen en reportages
  • Schoolboeken
  • Woordenboeken
  • Spelling
  • Overig

Op deze website staat ook een woordenboek dat door Onder Woorden is samengesteld. U kunt erin opzoeken hoe u een bepaald begrip krachtiger kunt uitdrukken. Klik hierboven op ‘Woordenboek van Nederlandse intensiveringen’ om het te raadplegen.

Hiernaast ziet u een - steeds wisselend - voorbeeld uit het boekje Brekend Nieuws. Het bevat Engelse woorden en uitdrukkingen die (iets te) letterlijk vertaald in het Nederlands worden gebruikt.

Laatst gepubliceerde artikelOntwerp door Bytes Ahead Multimedia