Onder Woorden - Home
Home Intensiveringen Artikelen en reportages Over ons
(School)boeken
Woordenboeken
Contact
Spelling
Overig
(school)boeken

Onder Woorden is beschikbaar als auteur en/of (eind)redacteur voor bijvoorbeeld methodes voor het onderwijs, lezingenbundels, jaarverslagen e.d.. Zie de voorbeelden.


Voor het basisonderwijs


Wereldboek

Uitgave van educatieve uitgeverij Bekadidact. Magazine-achtig leesboek (2 delen) voor groep 7 en 8 van het speciaal basisonderwijs, onderdeel van de methode Taaltrapeze. De onderwerpen zijn gekozen bij de zaakvakken: geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. Marlies Hagers was mede-auteur van het boek.


Goed Gelezen, Leesmethode voor groep 4 t/m 8

Uitgave van educatieve uitgeverij Malmberg. Mede-auteur: Marlies Hagers. De methode bestaat uit een lesboeken en werkboeken met verhalen en andere teksten, plus vragen en opdrachten. Bijzonder onderdeel van de methode: begrijpend leren lezen op de computer.


Bij de Tijd, Geschiedenismethode voor groep 5 t/m 8

Uitgave van educatieve uitgeverij Malmberg. Mede-auteur en eindredactie: Marlies Hagers.
De methode bestaat uit (voor elke jaargroep) een lesboek met veel aandacht voor verhalen, een werkboek, een tijdboekje en een tijdbalk om in de klas op te hangen, en keuze-opdrachten die vooral een beroep doen op de creativiteit van leerlingen.


Voor het voortgezet onderwijs


Blikopener, maatschappijleermethode voor het vmbo

Uitgave van educatieve uitgeverij Malmberg. De methode bestaat uit een lesboek met veel bronnenmateriaal en een werkboek met vragen en opdrachten. Thema’s die aan orde komen: Jongens en meisjes, Ik en de groep, Regels? Welke Regels?, Leven in een rechtstaat, Sport in beweging en Integreren in Nederland. Marlies Hagers werkte als auteur mee aan de methode voor de theoretische en kadergerichte leerweg en maakte als enige auteur de methode voor de basisberoepsgerichte leerweg.


Eindexamenkaternen geschiedenis voor het Centraal Schriftelijk Eindexamen mavo

Het centraal schriftelijke eindexamen geschiedenis is altijd gewijd aan twee thema-onderwerpen, die om en om elke twee jaar vernieuwd worden. Uitgeverij Malmberg maakte jarenlang lesboekjes (katernen) per thema-onderwerp. Marlies Hagers schreef voor mavo o.m.:

  • Het ontstaan van het moderne Nederland
  • Europa en de buitenwereld 1100 - 1300


Ontwerp door Bytes Ahead Multimedia