Onder Woorden - Home
Home Intensiveringen Artikelen en reportages Over ons
(School)boeken
Woordenboeken
Contact
Spelling
Overig
Achter Onder Woorden

Marlies Hagers | Rik Schutz


Marlies Hagers

Marlies Hagers studeerde Nederlands in Groningen, stond een tijdje voor de klas in het voortgezet onderwijs en koos daarna voor de journalistiek en het zelf ontwikkelen van educatief materiaal. Zij was/is:

 • tot 1998 redacteur/eindredacteur van de onderwijsbladen Reflector en Blikopener.
 • freelance journalist (vooral over onderwijs) voor o.m. NRC Handelsblad
 • auteur van schoolmethodes (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) voor de vakken geschiedenis, maatschappijleer, Nederlands en ‘lezen’.
 • auteur van de Van Dale woordenboeken voor kinderen en jongeren
 • auteur van verhalen voor kinderen en jongeren
 • mede-bedenker en maker van de scholierensite van NRC Handelsblad (tijdelijk niet meer online)


Rik Schutz

Rik Schutz werkte van 1982 t/m 2005 bij Van Dale Lexicografie. De eerste twee jaar als redacteur, later als projectbegeleider en uitgever. De laatste jaren was hij als senior uitgever verantwoordelijk voor de Grote Van Dale en de reeks grote vertaalwoordenboeken.
Sinds 2006 is hij partner in Onder Woorden, met als eerste grote opdracht het verzorgen van voorlichting over spelling voor de Nederlandse Taalunie. Van 2007 t/m september 2015 werkte hij in deeltijd voor de Taalunie als projectleider spelling.
Doet nooit mee met het Groot Dictee.

 • schreef met Ludo Permentier Typisch Vlaams (Davidsfonds, 2015) en Met zoveel woorden (Amsterdam University Press, 2016);
 • schreef incidenteel bijdragen voor het maandblad Onze Taal en de Onze Taal Taalkalender;
 • referee voor verschillende Euralexconferenties;
 • adviseur voor woordenboekprojecten, o.a. Pinkhof geneeskundig woordenboek, woordenboek Papiaments-Nederlands, S. Joubert;
 • hoofdstuk ’Developments in electronic dictionary design‘ i.s.m. Dr. L. Oppentocht in A practical guide to Lexicography, P. van Sterkenburg (ed.), John Benjamins 2003.Ontwerp door Bytes Ahead Multimedia